Bibliodrama - 

att förstå med kropp och själ, med hjärta och förstånd.

Bild: Lotta GeislerI samarbete med:

 

Utbildningar

Nya utbildningar

LÄSKURS Bibliodrama, se nedan.

VIDAREUTBILDNING Bibliodramaledare, se nedan.

Grundkurs i Bibliodrama

Vi hoppas få igång den sjunde grundutbildningen i Bibliodrama. Den avser att ge kursdeltagaren:

  • grundläggande erfarenhet i Bibliodrama
  • kunskap om Bibliodramats historia och sammanhang
  • träning i ledarskapet, praktiskt och teoretiskt
  • en processinriktad pedagogik där texten tillsammans med med enskildes möte och gruppens möte står i centrum. Med text menas främst olika bibeltexter

Målgrupp

Grundutbildningen vänder sig till pedagoger av olika slag med olika bakgrund i i kyrka och samhälle.

Frågor och ansökan: 

Löpande antagning sker. Kursen startar vid tillräckligt deltagarantal.

lotta.geisler@bibliodramainstitutet.se   

lars-gunnar.skogar@bibliodramainstitutet.se
Foto: Lotta Geisler

Aktuellt

Våren 2021 
kan du kan du lära mer om BIBLIODRAMA i följande LÄSKURS! Kursen kan organiseras både digitalt och IRL, beroende på FHM:s rekommendationer. Passa på!

Läskursen utgör också första terminen på VIDAREUTBILDNING BIBLIODRAMALEDARE.

Vad är bibliodrama

Bibliodrama kan beskrivas på många sätt och har många användningsområden, inte minst i religionspedagogiska sammanhang.

Bibliodrama är ett sorts rollspel, där spelets roller uppstår ur den bibliska texten. Människor, platser, religiösa fenomen och även ovanliga roller kan stiga fram och få röst. Pedagogiska, dramatiska, estetiska, själavårdande och kroppsliga ansatser blir till en helhet i Bibliodrama som kan bindas samman och föra till både fördjupad kunskap och intresse samt intensiv religiös erfarenhet.

Bibliodrama lever av experiment. Bibliska texter och teman möter den aktuella verkligheten i kyrka och samhälle och sätter den i relation till deltagarnas egen erfarenhet och livshistoria. Bibliodrama blir ett levande möte mellan individen , gruppen som helhet och texten. Den religiösa traditionen förs därmed vidare i ett växelspel mellan kreativt iscensättande och ansvarstagande reflexion. Bibliodrama kan anpassas till olika målgrupper och åldrar.

Bibliodrama som arbetsform genererar ett förhållningssätt och en mångfald av metoder vilket också har betydelse för utveckling och kreativitet inom många andra områden Bibliodrama genomförs med fördel i grupper där deltagarna har olika bakgrund och erfarenhet. Bibliodrama kan beskrivas som ett möte med den bibliska texten - en förståelse med kropp och själ, med hjärta och förstånd.