Bibliodrama - 

att förstå med kropp och själ, med hjärta och förstånd.

Bild: Lotta Geisler


I samarbete med:

 

 

Utbildningar

Grundkurs i Bibliodrama

2019 - 2021

Grundutbildningen startar hösten 2019. Den avser att ge kursdeltagaren:

  • grundläggande erfarenhet i Bibliodrama
  • kunskap om Bibliodramats historia och sammanhang
  • träning i ledarskapet, praktiskt och teoretiskt
  • en processinriktad pedagogik där texten tillsammans med med enskildes möte och gruppens möte står i centrum. Med text menas främst olika bibeltexter

Målgrupp

Grundutbildningen vänder sig till pedagoger av olika slag med olika bakgrund i i kyrka och samhälle.

Frågor och ansökan: 

lotta.geisler@bibliodramainstitutet.se   

lars-gunnar.skogar@bibliodramainstitutet.se
Foto: Lotta Geisler

Aktuellt

Lördagen den 11 maj 2019
kan du både få höra om den spännande källan ”Tomasevangeliet” och prova Bibliodrama utifrån några av de Jesusord som finns i Tomasevangeliet under ledning av Gerhard Marcel Martin.
Möjlighet finns också att delta endast i föredraget inkl. lunch, se anmälan nedan.
Föreläsningen och workshopen kommer hållas på engelska.


Vad är bibliodrama

Bibliodrama kan beskrivas på många sätt och har många användningsområden, inte minst i religionspedagogiska sammanhang.

Bibliodrama är ett sorts rollspel, där spelets roller uppstår ur den bibliska texten. Människor, platser, religiösa fenomen och även ovanliga roller kan stiga fram och få röst. Pedagogiska, dramatiska, estetiska, själavårdande och kroppsliga ansatser blir till en helhet i Bibliodrama som kan bindas samman och föra till både fördjupad kunskap och intresse samt intensiv religiös erfarenhet.

Bibliodrama lever av experiment. Bibliska texter och teman möter den aktuella verkligheten i kyrka och samhälle och sätter den i relation till deltagarnas egen erfarenhet och livshistoria. Bibliodrama blir ett levande möte mellan individen , gruppen som helhet och texten. Den religiösa traditionen förs därmed vidare i ett växelspel mellan kreativt iscensättande och ansvarstagande reflexion. Bibliodrama kan anpassas till olika målgrupper och åldrar.

Bibliodrama som arbetsform genererar ett förhållningssätt och en mångfald av metoder vilket också har betydelse för utveckling och kreativitet inom många andra områden Bibliodrama genomförs med fördel i grupper där deltagarna har olika bakgrund och erfarenhet. Bibliodrama kan beskrivas som ett möte med den bibliska texten - en förståelse med kropp och själ, med hjärta och förstånd.