Bibliodrama - 

att förstå texter med kropp och själ,
med hjärta och förstånd.

Bild: Lotta GeislerI samarbete med:

 

Utbildningar


Grundkurs i Bibliodrama

Vi hoppas få igång den sjunde grundutbildningen i Bibliodrama. Den avser att ge kursdeltagaren:

  • grundläggande erfarenhet i Bibliodrama
  • kunskap om Bibliodramats historia och sammanhang
  • träning i ledarskapet, praktiskt och teoretiskt
  • en processinriktad pedagogik där texten tillsammans med med enskildes möte och gruppens möte står i centrum. Med text menas främst olika bibeltexter

Grundutbildningen vänder sig till pedagoger av olika slag med olika bakgrund i i kyrka och samhälle.

Frågor och ansökan: 

Löpande antagning sker. Kursen startar vid tillräckligt deltagarantal.

lotta.geisler@bibliodramainstitutet.se   

Hör gärna av dig om du är intresserad!

Foto: Lotta Geisler

Aktuellt
Vidareutbildning Bibliodramaledare startade i sept 2022 och pågår till augusti 2023.

Vad är bibliodrama

Bibliodrama kan beskrivas på många sätt och har många användningsområden, inte minst i religionspedagogiska sammanhang. Bibliodrama är ett förhållningssätt där kreativa metoder är redskap för att utforska den s k vita texten, dvs det som står mellan raderna, den svarta texten.  Bibliodrama sker i grupp och under upprättade trygga ramar och strukturer för största möjliga frihet att utforska. Ledaren borgar för individens frihet men också för rättigheten för alladeltagares delande utan tankar om rätt eller fel. 

Bibliodrama är ett sorts rollspel, där spelets roller uppstår ur en text. Oftast arbetar vi med texter ur Bibeln men poesi, myter och sagor, ja texter med verkshöjd eller texter där dess innehåll kan utforskas är av intresse. Människor, platser,  fenomen och ord som är av intresse kan bli en sorts roll och gestaltas och få röst. Pedagogiska, dramatiska, estetiska, själavårdande och kroppsliga ansatser blir till en helhet i Bibliodrama som kan bindas samman och föra till både fördjupad kunskap och intresse samt utgöra intensiv personlig upplevelse och inte minst religiös erfarenhet.

Bibliodrama lever av experiment. Texter och teman, inte minst bibliska, möter den aktuella verkligheten i kyrka och samhälle och sätter den i relation till deltagarnas egen erfarenhet och livshistoria. Bibliodrama blir ett levande möte mellan individen , gruppen som helhet och texten. Den religiösa traditionen förs därmed vidare i ett växelspel mellan kreativt iscensättande och ansvarstagande reflexion. Bibliodrama kan anpassas till olika målgrupper och åldrar.

Bibliodrama som arbetsform genererar ett förhållningssätt och en mångfald av metoder vilket också har betydelse för utveckling och kreativitet inom många andra områden Bibliodrama genomförs med fördel i grupper där deltagarna har olika bakgrund och erfarenhet. Bibliodrama kan beskrivas som ett möte med den aktuella texten - en förståelse med kropp och själ, med hjärta och förstånd.