Om oss
Bibliodramainstitutet skapades av oss två, men leds
fr o m hösten 2022 endast av Lotta Geisler.

 

Lotta Geisler

Folkhögskollärare, diakon, dipl. uttryckande konstterapeut med grundläggande psykoterapikompetens, handledare, dipl. bibliodramaledare 

Mail: lotta.geisler@bibliodramainstitutet.se

Tfn: +46 707 614 049

Lars-Gunnar Skogar

Sjukhuspastor, dipl. bibliodramaledare.